Yard

Krasny Pereulok, Odessa

1 july 2008

 

poem_02_yard_Raisa_0107